Home
Fortolking... av tekster
 

Profil

CV

Kontaktdata

Norske lenker

(U)nyttig

Kollegaer

Italiensk

Engelsk

Det skal mer enn rent språklige kunnskaper til for å være en dyktig oversetter. Å oversette til sitt morsmål er ikke alltid en smal sak! Det forutsetter en god forståelse av originalteksten, som ofte må fortolkes slik at alle nyanseforskjeller i meninger kommer frem. Italiensk er et veldig rikt språk, der ett ord kan ha ti forskjelllige betydninger. En dyktig oversetter må derfor ha god kjennskap til emnet som omhandles, kulturforskjeller må utjevnes, og sist, men ikke minst, teksten må flyte - det skal ikke lukte "oversettelse" lang lei av produktet kunden mottar. En oversetter bygger broer mellom to land, fletter kontakter og setter uunngåelig sitt preg på teksten - selv om dette skal være så diskret og umerkbart som mulig. En god oversettelse er en tekst som leseren tror er skrevet på det språket vedkommende leser det på. Dette er målet jeg etterstreber, også takket være en sivilingeniør som er min korrekturleser i Norge.
 
Mitt hovedfelt er tekniske oversettelser og tolking generelt.

 

Berit Ness Johnsen
   
En takk til Se.cot. s.r.l. for tillatelse av bruk av bilder
Web master: Berit Ness Johnsen