Profil

CV

Kontaktdata

Norske lenker

(U)nyttig

Kollegaer

 

Italiensk

Engelsk

Tolking og Oversettelser
 

Tekniske og kreative oversettelser, tolking, språktjenester:

italiensk => norsk

Berit Ness Johnsen
Tolk og Translatør